image_print

Parkinson Café Zoetermeer  e.o.


Het Parkinson Café wordt in samenwerking met het ParkinsonNet Zoetermeer georganiseerd. Het Parkinson Café is een initiatief van de Parkinson vereniging.

In principe is er op iedere 3e dinsdag van de maand  een informele bijeenkomst waar mensen met Parkinson, partners, mantelzorgers en andere betrokkenen elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Bovendien staan er regelmatig informatieve presentaties op het programma. Indien de bijeenkomst op een andere dag plaats vindt, zal hiervan melding gemaakt worden op de website en in de uitnodiging.

Het volgende Parkinson Café Zoetermeer vindt plaats op:

Dinsdag 15 oktober 2019

Marjan de Kleijn en Odette Groenheide van Oefentherapie Oostland geven een workshop met de Ronnie Gardiner Methode.

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij op het ritme van muziek oefeningen worden gedaan aan de hand van geprojecteerde symbolen.

Het doel van de RGM is om zoveel mogelijk gebieden in de hersenen tegelijk aan het werk te zetten. Als men zich hierin traint, dan wordt de samenwerking tussen linker- en rechter hersenhelft gestimuleerd, worden bestaande neurologische verbindingen versterkt en de aanmaak van nieuwe verbindingen gestimuleerd. Bovendien wordt de aanmaak van neurotransmitters gestimuleerd. Hierdoor kunnen hersenfuncties herstellen/verbeteren, hetgeen onder meer kan leiden tot verbetering van de concentratie, energieniveau, het geheugen, balans en het spraak-, lees- en leervermogen. Ook is de RGFM goed voor de stemming van deelnemers, het is intensief én leuk om te doen. RGM geeft velen zelfvertrouwen en het gevoel weer mee te kunnen doen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

 

 

 

 

    


In samenwerking met:

parkinsonnet logo

Parkinsonvereniging logo

  Tot dinsdag 15 oktober a.s.  

Recreatieruimte Bijdorplaan

 Locatie:
Recreatieruimte “Bijdorp” 
 

ingang Bijdorplaan 471 tot 477,
Wijk 13.  2713 CZ  Zoetermeer

(parkeren met blauwe parkeerkaart, er zijn enkele invalideparkeerplaatsen)
 Tijd: 14:45 uur tot 16:30 uur, inloop vanaf 14:30 uur.
 Kosten: Toegang is gratis, (een gift in de “giftenbox”  is welkom), consumpties zijn voor eigen rekening.

Informatie: info@parkinsoncafezoetermeer.nl

locatie Parkinsoncafé Zoetermeer


##############################################

#####################################################

web counter


#####################################################